Хипомагнеземична тетания по телетата

Хипомагнеземична тетания по телетата

Етиология и патогенеза на Хипомагнеземична тетания

Причините за това заболяване се крият в недостатъчното осигуряване на бозаещите телета с магнезий и калций.

Кравите, които през сухостойния период са хранени непълноценно и са получавали дажби, бедни на магнезий, дават мляко, също бедно на магнезий. Такова мляко не може да задоволи бързо растящите нужди на телето от този елемент.

В мускулите магнезият участва в съединение на актина с миозина, като образува магнезиево - белтъчен комплекс, който разпада аденозннтрифосфата и освобождава енергия, необходима за съкращаването на мускулите.

Магнезият оказва катализиращо действие върху почти всички известни ензими, които пренасят фосфорните групи в обменните реакции.

Нормалното съдържание на магнезия в кръвта на новородените телета е 2.0 - 2.5 мг%. Клиничните признаци на заболяването се проявяват, когато съдържанието на магнезия в кръвта спадне под 0.8 мг%.

В резултат на намаляването на магнезия калциево - магнезиевото съотношение при заболелите телета се повишава до 7.1:1, докато при здравите телета е 2.8:1. Поради настъпилите изменения се стига до повишаване на нервно - мускулната възбудимост.

Подобни статии

Бяс при кучето

Бяс при кучето

Лат.: Rabies / LyssaАнгл.: RabiesНемски: TollwutРуски: Бешенство Бесът е остра контагиозна болест, ...

Бруцелоза при кучето

Бруцелоза при кучето

Лат.: Brucellosis Бруцелозата при кучетата представлява хронична инфекциозна болест, протичаща с въ...

Асцит при кучето

Асцит при кучето

Асцит = Коремна воднянка Лат. Ascites Под асцит се разбира набирането на голямо количество трансуд...