Травматичен ретикулоперитонит

Травматичен ретикулоперитонит

Лечение на Ретикулоперитонит

След поставянето на диагнозата се правят опити да се извадят металните предмети с различни магнитни сонди, които преминават през кардията и с пружинен механизъм попадат в мрежата.

Освен сонди може да се използват и свободни магнити с овална, цилиндрична и друга форма. Магнитът се вкарва през устата на животното и както всички метални предмети попада обикновено в мрежата. Периодично с помощта на магнитна сонда свободният магнит се изважда, очиства се от привлечените към него метални предмети и отново се вкарва в предстомашията на животните.

Начин за оказване на помощ на болното животно е отварянето на търбуха (руменотомия) през коремната стена и изваждането на металните предмети с ръка.

При засягане на сърцето животното се лекува, ако това се налага по някои стопански и икономически съображения.

прегледи 1306

Подобни статии

Уролитиаза при агнетата

Уролитиаза при агнетата

Уролитиазата е болест при мъжките агнета и шилета, която се характеризира с намаляване и спиране на ...

Канибализъм при свинете

Канибализъм при свинете

Канибализмът при животните е често срещано явление в природата. При редица животни е обикновено явле...

Канибализъм при птиците

Канибализъм при птиците

Канибализмът (лоша привичка) при птиците се изразява в склонността им към взаимно разкълваване и къл...