Травматичен ретикулоперитонит

Травматичен ретикулоперитонит

Етиология и патогенеза на Ретикулоперитонит

Причини за травматичен ретикулоперитонитТравматичният ретикулоперитонит се среща най - често при едрите преживни животни и много рядко при дребните.

Причинява се от остри метални предмети, които заедно с храната попадат в предстомашията на преживните животни. Металните предмети може да попаднат с грубия и концентрирания фураж, а също и със силажа.

При приемането на храната преживните животни обикновено я сдъвкват грубо и повърхностно, поради което лесно може да погълнат различни остри предмети - гвоздеи, игли, карфици, парчета от тел, ламарина и др.

Най - често тези предмети попадат в мрежата, където поради интензивните движения на предстомашията, диафрагмата и коремната преса се забиват в стените на различните отдели на предстомашията, включително и на мрежата. След това те могат да се придвижат и да достигнат съседните органи.

Най - често се засягат диафрагмата, сърдечната торбичка и сърдечният мускул и по - рядко черният дроб, белите дробове, далакът и другите органи

Острият предмет не само наранява мрежата и след това другите съседни органи, но носи със себе си и разнообразна микрофлора, в резултат на което се развива ексудативно възпаление.

В зависимост от степените на нараняването, вида на микрофлората и допълнително засегнатия орган се наблюдават различни клинични признаци.

прегледи 1546

Подобни статии

Миокардоза при кучето

Миокардоза при кучето

Лат.: Myocardosis Миокардозата е заболяване на сърцето, което протича без възпалителни процеси в съ...

Гана при кучето

Гана при кучето

Гана= Кучешка чума Лат.: Febris catarrhalis infectiosa canumАнгл.: Canine distemper Ганата при куч...

Парвовироза при кучето

Парвовироза при кучето

За тези, които обичаме! Кучето няма да остави стопанина си дори, когато е беден! Вие ще оставите ...