Травматичен ретикулоперитонит

Травматичен ретикулоперитонит

Етиология и патогенеза на Ретикулоперитонит

Причини за травматичен ретикулоперитонитТравматичният ретикулоперитонит се среща най - често при едрите преживни животни и много рядко при дребните.

Причинява се от остри метални предмети, които заедно с храната попадат в предстомашията на преживните животни. Металните предмети може да попаднат с грубия и концентрирания фураж, а също и със силажа.

При приемането на храната преживните животни обикновено я сдъвкват грубо и повърхностно, поради което лесно може да погълнат различни остри предмети - гвоздеи, игли, карфици, парчета от тел, ламарина и др.

Най - често тези предмети попадат в мрежата, където поради интензивните движения на предстомашията, диафрагмата и коремната преса се забиват в стените на различните отдели на предстомашията, включително и на мрежата. След това те могат да се придвижат и да достигнат съседните органи.

Най - често се засягат диафрагмата, сърдечната торбичка и сърдечният мускул и по - рядко черният дроб, белите дробове, далакът и другите органи

Острият предмет не само наранява мрежата и след това другите съседни органи, но носи със себе си и разнообразна микрофлора, в резултат на което се развива ексудативно възпаление.

В зависимост от степените на нараняването, вида на микрофлората и допълнително засегнатия орган се наблюдават различни клинични признаци.

Подобни статии

Травматичен перикардит

Травматичен перикардит

Понятието "перикардит" се характеризира като възпаление на околосърдечната торба. Настъпва ексудати...

Кетоза при кравите

Кетоза при кравите

Кетозата е заболяване при преживните животни, което се характеризира с намаляване на кръвната захар ...

Рахит

Рахит

Рахитът е заболяване при младите животни, което се дължи на нарушената обмяна на калция и фосфора в ...