Травматичен ретикулоперитонит

Травматичен ретикулоперитонит

Заболяването на предстомашията, известно като Травматичен ретикулоперитонит, е познато отдавна и все още продължава да бъде важен проблем в говедовъдството. При съвременните условия на отглеждане на говедата тази болест се среща доста често.

Болестта нанася значителни икономически загуби, които се получават от умрелите или закланите по необходимост животни и от намаляването на млечността и масата при хронично болните.

3. Клинични признаци при Ретикулоперитонит

Заболяването обикновено започва с периодично изгубване на апетита, спиране на преживянето, подуване и запек. Болните животни стенат при лягане, бавно и предпазливо се придвижват, особено при слизане ... прочети

4. Диагностика на Ретикулоперитонит

За поставяне на диагнозата на Травматичният ретикулоперитонит се прилагат различни средства и методи. Показателни са внезапното разстройване на храносмилането и болезнеността в областта на мечовидния... прочети

5. Лечение на Ретикулоперитонит

След поставянето на диагнозата се правят опити да се извадят металните предмети с различни магнитни сонди, които преминават през кардията и с пружинен механизъм попадат в мрежата. Освен сонди може да... прочети

6. Профилактика на Ретикулоперитонит

В борбата срещу Травматичния ретикулоперитонит профилактиката има особено голямо значение. Преди всичко се вземат мерки за предотвратяване на попадането на остри метални предмети във фуража: запоз... прочети

прегледи 4492

Подобни статии

Гастрит при кучето

Гастрит при кучето

Лат. Gastritis catarrhalis acuta - Остър катар на стомаха (Остър катарален гастрит) Характеризира с...