Плеврит при кучето

Плеврит при кучето

Лат.: Pleuritis

Плевритът представлява възпаление на висцералната и париеталната плевра на белия дроб и гръдната стена.

2. Етиология на Плеврит при кучето

Плевритът в повечето случаи е вторично заболяване. В етиологично отношение както при пневмониите, така и при първичните случаи на Плеврит важно значение имат условнопатогенните бактерии - стрептококит... прочети

3. Патогенеза на Плеврит при кучето

Проникналите в плевралната кухина по лимфогенен или хематогенен път бактерии се размножават и чрез отделените от тях токсини предизвикват хиперемия на плеврата с образуване на фибрин и течен ексудат. ... прочети

4. Клинични признаци на Плеврит при кучето

Сух плеврит Сухият плеврит се проявява с бързо повишаване на вътрешната телесна температура, която може да достигне 40.0 - 41.0 °С. Апетитът на животното намалява и изчезва, пулсът се ускорява и кон... прочети

5. Развой и прогноза на Плеврит при кучето

Леките случаи на фибринозен плеврит може да завършат с пълно оздравяване, понякога за доста късо време. В повечето случаи обаче оздравяването не е пълно. Плевритът хронифицира и се появяват сраствани... прочети

6. Диагноза на Плеврит при кучето

Диагнозата се поставя сравнително лесно, като се имат предвид: Анамнезата Плевралното триене Повърхностното дишане от абдоминален тип Хоризонталната тъпота, която се мени според положението на ж... прочети

7. Лечение на Плеврит при кучето

Лекуването на ексудативния плеврит се състои в прилагането на диетични медикаментозни средства, които общо целят да окажат противовъзпалително действие, да улеснят резорбирането на ексудата и да засил... прочети

прегледи 12227

Препоръчани продукти

Подобни статии

Миокардоза при кучето

Миокардоза при кучето

Лат.: Myocardosis Миокардозата е заболяване на сърцето, което протича без възпалителни процеси в съ...

Гана при кучето

Гана при кучето

Гана= Кучешка чума Лат.: Febris catarrhalis infectiosa canumАнгл.: Canine distemper Ганата при куч...