Остро подуване на търбуха - Тимпания

Остро подуване на търбуха - Тимпания

Тимпанията е бързо изпълване на търбуха с газове, вследствие на което целият корем се издува силно.

Среща се най - често при говедата, по - рядко при овцете и много рядко при другите преживни животни.

2. Етиология и патогенеза на Тимпания

Характерна особеност на преживните животни е оригването, чието предназначение е да се отстранят от търбуха образувалите се излишни газове. По този начин съществува равновесие между образуването на газ... прочети

3. Клинични признаци при Тимпания

Тимпанията може да се развие в 2 форми. При едната, образувалите се газове са размесени със съдържанието на търбуха и се образува пенеста маса, а при другата газовете се концентрират в дорзалната тор... прочети

4. Лечение на Тимпания

Лекуването се провежда основно в 3 насоки: Отстраняване на образувалите се газове Спиране на ферментационните процеси Възбуждане на моториката на търбуха Бързото отстраняване на газовете от тъ... прочети

5. Профилактика на Тимпания

Възникването на Тимпанията може да бъде избегнато, като се отстрани действието на етиологичните фактори. В това отношение особено голямо значение има разяснителната работа сред пастирите и гледачите ... прочети

прегледи 9183

Подобни статии

Миокардоза при кучето

Миокардоза при кучето

Лат.: Myocardosis Миокардозата е заболяване на сърцето, което протича без възпалителни процеси в съ...

Гана при кучето

Гана при кучето

Гана= Кучешка чума Лат.: Febris catarrhalis infectiosa canumАнгл.: Canine distemper Ганата при куч...

Парвовироза при кучето

Парвовироза при кучето

За тези, които обичаме! Кучето няма да остави стопанина си дори, когато е беден! Вие ще оставите ...