Лептоспироза при кучето

Лептоспироза при кучето

Патогенеза на Лептоспироза при кучето

Проникването на лептоспири през лигавиците, повредената кожа или конюнктивите се осъществява по лимфатогенен път и още в края на инкубационния период се установява значителна бактеряемия, придружена с бързо повишаване на температурата и влошаване на общото състояние на животното.

По - късно в кръвта се отделят голямо количество аглутинини и лептоспиролизини, под чието въздействие настъпва лизиране на лептоспирите и отделяне на ендотоксини и хемолизини.

С това започва лизис на еритроцитите, поява нахемолитична жълтеница и токсично увреждане на чернодробния паренхим, от което последва и клиничната проява на паренхиматозен иктерус.

При пълната изява на останалите клинични признаци (хемоглобинурия, билирубинурия и албуминурия, иктерус, повръщане, анорексия, повишена жажда, обща слабост, улцерации и некрози по видимите лигавици и кожата, диария или запек, атония на червата и аборти при бременните), някои от които може да не бъдат добре изразени или напълно да отсъстват, температурата постепенно спада, като в някои случаи стига до субнормални измерения.

Характерна особеност за Лептоспирозата при кучетата, предизвикана от L.canicola, е свръхострото и острото протичане, при което много често отсъства иктерус. Иктерусът по - често придружава инфекции от L.icterohaemorrhagiae и L.роmопа.

В по - бавния развой на болестта често настъпват тежки интоксикационни явления с увреждане на нервната система и проява на разнообразна симптоматика, свързана с това.

прегледи 1643

Подобни статии

Асцит при кучето

Асцит при кучето

Асцит = Коремна воднянка Лат. Ascites Под асцит се разбира набирането на голямо количество трансуд...

Ринит при кучето

Ринит при кучето

Ринит = Катар на носа Лат. Rhinitis catarrhalis (Катарален ринит) Заболяването представлява повърх...