Лептоспироза при кучето

Лептоспироза при кучето

Диагноза на Лептоспироза при кучето

Докато при заболяване на голям брой кучета диагностирането е твърде улеснено от наличието на комплексни епизоотологични, клинични и патологоанатомични данни, то при изолирани случаи то е доста трудно.

При такива обстоятелства решаващо значение имат лабораторните изследвания. Приживе лептоспирите може да се открият най - рано в урината при микроскопиране на центрофугат в тушов препарат на тъмно зрително поле.

Серологичното изследване чрез микроаглутинация лизис дава резултат след З-тия-5-ия ден от началото на заболяването. Необходимо е да се направят най - малко две последователни изследвания, за да се докаже нарастване на титрите.

Съмнителни се смятат микроаглутинационните титри при разреждане от 1:100 до 1:400, титрите под 1:100 - отрицателни и над 1:400 - положителни. Освен микроаглутинация може да се използват и хистологичният метод РСК и флуоресцентната микроскопия.

Трудностите при поставянето на окончателна диагноза налагат лекуването да започне още при възникване на съмнение за заболяване от Лептоспироза. В диференциално-диагностично отношение трябва да се имат предвид Бабезиозата, Ганата, Инфекциозният хепатит и различните отравяния.

прегледи 2172

Подобни статии

Гана при кучето

Гана при кучето

Гана= Кучешка чума Лат.: Febris catarrhalis infectiosa canumАнгл.: Canine distemper Ганата при куч...

Парвовироза при кучето

Парвовироза при кучето

За тези, които обичаме! Кучето няма да остави стопанина си дори, когато е беден! Вие ще оставите ...