Лептоспироза при кучето

Лептоспироза при кучето

Лат.: Leptospirosis canum

Лептоспирозите при кучето представляват тежки инфекциозни заболявания с ензоотично и епизоотично природноогнищно проявление. Разпространени са в целия свят.

Предизвикват се от над 180 серологични варианта на вида Leptospira interrogans, род Leptospira и протичат предимно остро с твърде разнообразни клинични признаци, свързани с тежки увреждания на черния дроб, бъбреците, кожата, менингите и други вътрешни органи.

2. Етиология на Лептоспироза при кучето

Лептоспирите са малки, къдрави, спираловидно извити (подобни на скоби), подвижни микроорганизми с размери 6 - 20 мм на 0.1 - 1.3 мм. Всички представители на рода Leptospira формират 24 серологични гру... прочети

4. Патогенеза на Лептоспироза при кучето

Проникването на лептоспири през лигавиците, повредената кожа или конюнктивите се осъществява по лимфатогенен път и още в края на инкубационния период се установява значителна бактеряемия, придружена с... прочети

6. Диагноза на Лептоспироза при кучето

Докато при заболяване на голям брой кучета диагностирането е твърде улеснено от наличието на комплексни епизоотологични, клинични и патологоанатомични данни, то при изолирани случаи то е доста трудно.... прочети

7. Профилактика на Лептоспироза при кучето

Профилактичните мероприятия срещу Лептоспирозата при кучетата има това съществено значение, което е валидно и за останалите особено опасни инфекциозни заболявания, общи за животните и човека. За лично... прочети

прегледи 12060

Подобни статии

Гастрит при кучето

Гастрит при кучето

Лат. Gastritis catarrhalis acuta - Остър катар на стомаха (Остър катарален гастрит) Характеризира с...