Лайшманиоза при кучето

Лайшманиоза при кучето

Патогенеза на Лайшманиоза при кучето

Висцерална лайшманиоза - "Kala-azar", "Dum-dum fever" (черна треска)

След инокулирането на лайшманиите в подкожната тъкан те навлизат в епителните клетки. Неутрофилите ги фагоцитират, но в макрофагите лайшманиите се размножават и с кръвния ток попадат във всички органи, като най - силно са опаразитени черният дроб, далакът, костният мозък, лимфните възли и др.

В резултат от масови разрушения на ендотелиите настъпва възпаление и увеличаване на тези органи (хепато- и спленомегалия) с последваща анемия.

Кожна форма - "Ориенталска язва"

След попадането на лайшманиите в подкожните тъкани под действието на отделни токсини по кожата се образуват възелчета, които по - късно хлътват в средата и се превръщат в язви с гранулирано дъно и проминиращ неправилен ръб.

Настъпва хипертрофия на Stratum corneum с хиперплазия на палилите. Тъканта се инфилтрира с плазматични, лимфоидни и гигантски клетки. При тази форма лайшманиите не се откриват във вътрешните органи.

Препоръчани продукти

Подобни статии

Парвовироза при кучето

Парвовироза при кучето

За тези, които обичаме! Кучето няма да остави стопанина си дори, когато е беден! Вие ще оставите ...