Лайшманиоза при кучето

Лайшманиоза при кучето

Патогенеза на Лайшманиоза при кучето

Висцерална лайшманиоза - "Kala-azar", "Dum-dum fever" (черна треска)

След инокулирането на лайшманиите в подкожната тъкан те навлизат в епителните клетки. Неутрофилите ги фагоцитират, но в макрофагите лайшманиите се размножават и с кръвния ток попадат във всички органи, като най - силно са опаразитени черният дроб, далакът, костният мозък, лимфните възли и др.

В резултат от масови разрушения на ендотелиите настъпва възпаление и увеличаване на тези органи (хепато- и спленомегалия) с последваща анемия.

Кожна форма - "Ориенталска язва"

След попадането на лайшманиите в подкожните тъкани под действието на отделни токсини по кожата се образуват възелчета, които по - късно хлътват в средата и се превръщат в язви с гранулирано дъно и проминиращ неправилен ръб.

Настъпва хипертрофия на Stratum corneum с хиперплазия на палилите. Тъканта се инфилтрира с плазматични, лимфоидни и гигантски клетки. При тази форма лайшманиите не се откриват във вътрешните органи.

Препоръчани продукти

Коментари за Патогенеза на Лайшманиоза при кучето

  1. 1.

    Има ваксина на Вирбак

Подобни статии

Канибализъм при свинете

Канибализъм при свинете

Канибализмът при животните е често срещано явление в природата. При редица животни е обикновено явле...

Канибализъм при птиците

Канибализъм при птиците

Канибализмът (лоша привичка) при птиците се изразява в склонността им към взаимно разкълваване и къл...

Фарингит при кучето

Фарингит при кучето

Лат. Pharyngitis Представлява възпаление на глътката. Терминът "фарингит" обединява едновременното...