Лайшманиоза при кучето

Лайшманиоза при кучето

Етиология на Лайшманиоза при кучето

Причинител на висцералната лайшманиоза (Кала-азар) е Leishmania donovani, на кожната (ориенталската язва) - Leishmania tropica, а на южноамериканската (мукокутанната) - Leishmania braziliensis.

Видовата самостоятелност на причинителите на трите форми не е доказана, но чрез кръстосани инвазии Адлер и Теодор са установили, че причинителят на лайшманиозата при кучето и човека е един и същ.

Класификацията на лайшманиите днес се базира на критичния анализ на световната литература и на опита при изучаването на морфологията, биологията, таксономията и разпространението им в различните ареали на света. Тя съдържа много нови предложения.

Висцералната лайшманиоза се дели на Leichmania donovani infantum и L. donovani archibaldi. Кожната лайшманиоза се дели на Leichmania tropica и L. major. Южноамериканската (мукокутанната) лайшманиоза се дели на Leichmania brasiliensis, L. amasonensis и L. panamensis.

Различните автори и до днес не са на единно становище по отношение на класификацията на лайшманиите, причиняващи различните видове клинични картини на заболяването в различните географски райони на света.

Лайшманиите са протозои, принадлежащи към род Leishmania на сем. Trypanosomidae. Те се срещат в две форми:

1. Лайшманийна форма (безкамшична)

Тя паразитираща в клетките на ендотелиите на капилярите на черния дроб, далака, костния мозък, лимфните възли, кожата и други органи и тъкани на животните с постоянна вътрешна телесна температура. Има кръгла или овална форма с размери 2 - 6 μm и притежава две ядра - голямо овално и малко (кинетопласт) с пръч-ковидна форма. Размножава се чрез безполово делене на две, след което паразитите навлизат в нови ендотелни клетки и процесът на делене се повтаря отново.

2. Лептомонадна форма

Паразитира в тялото на преносителите, насекоми от род Phlebotomus. Паразитът има продълговата крушовидна форма с размери 10 - 25/2 - 5 /μm и камшиче с дължина 15 - 30 μm.

Женска пясъчна мухаПренасянето на лайшманиозата се извършва посредством флеботомусите, наричани още "пясъчна муха" (Sandfly). Инвазията се предава по пътя куче-куче, човек-човек или куче-човек-куче и обратно.

В природата този процес може да премине от диво животно или гризач на куче и обратно. Заразяването може да се осъществи и чрез размачкване на инвазираното насекомо върху увредената кожа на животните.

Доказано е инвазиране на кучето чрез контакт, а при маймуни и гризачи по орален начин и утеринно.
5.0, 1 гласа
прегледи 1777

Препоръчани продукти

Коментари за Етиология на Лайшманиоза при кучето

  1. 1.

    Има ваксина на Вирбак

Подобни статии

Парвовироза при кучето

Парвовироза при кучето

За тези, които обичаме! Кучето няма да остави стопанина си дори, когато е беден! Вие ще оставите ...