Канибализъм при свинете

Канибализъм при свинете

Канибализмът при животните е често срещано явление в природата. При редица животни е обикновено явление, например при крокодили каймани, комодски варан и др., при които обикновено възрастните изяждат младите екземпляри поради факта, че те са по - малки и слаби от тях и са потенциална плячка.

В колониите на чайките по време на мътенето и отглеждането на малките се срещат канибали, като най - често това са възрастни индивиди, неспособни да създават вече поколение. Освен, че крадат яйца при удобен случай, тези чайки нападат и малките след тяхното излюпване, когато родителите им са далече от гнездото.

При свинете, Канибализмът е сериозен порок, който се наблюдава по - често в примитивните стопанства, отколкото в промишлените. Настъпва най - често през зимата и пролетта.

Установява се основно при прасетата между 2.5 - 5 месечна възрастподрастващи и угояващи прасета. При тях Канибализмът се проявява с отхапване на опашките, ушите, цицките, вулвата.

Този вид Канибализъм е регистриран още през 1930 г. в Дания и Германия. Според чуждестранни литературни данни Канибализмът може да се прояви до 73 на 100 при прасетата с живо тегло 20 - 50 кг; около 14 на 100 при прасетата до 70 кг живо тегло и до 11.5 на 100 до края на угояването.

Мъжките кастрирани прасета страдат по - често в сравнение с женските. Канибализъм се наблюдава и при някои свине майки, които нападат и изяждат малките си. Трябва да се прави разлика, когато първескините захапват и умъртвяват прасенцата си главно от страх или възбуда от раждането.

Типичен Канибализъм е, когато възрастни свине изяждат малките си не само при раждането, но и през първата седмица от опрасването. Засегнатите части на тялото се замърсяват, гангренясват и се появяват гнойни абсцеси. Увеличава се смъртността и отпадането на отглежданите животни и се намалява прирастът им, което води до големи икономически и стопански загуби.

3. Клинични признаци на Канибализъм при свине

Болестта се проявява с взаимно изгризване основно на опашката и върха на ушната раковина. Отначало се засягат само отделни животни, които предават порока на останалите. В резултат на постоянното нара... прочети

прегледи 6307

Препоръчани продукти

Коментари за Канибализъм при свинете

  1. 1.

    предмети, които да отвличат вниманието на "канибалите" какви са ?

  2. 2.

    До 1. Адемов - няма точно определени предмети, те са по Ваша преценка, но трябва да бъдат такива, които да не доведат до нараняване на свинете. Най-важното е да се спазят профилактичните и лечебни мерки, описани в статията.

Подобни статии

Бабезиоза при кучето

Бабезиоза при кучето

Бабезиозата при кучетата е трансмисивно протозойно заболяване, причинителите на което предизвикват а...