Извратен апетит при говеда и овце

Извратен апетит при говеда и овце

Смущението "Извратен апетит" принадлежи към т.нар. "Лоши привички", които се наблюдават при различните видове селскостопански животни и птици.

Обясняват се с едностранчивото хранене с фуражни смески, бедни на минерални вещества, витамини и животински белтъчини.

Лошите привички се наблюдават най - често през зимата и през пролетта при оборното отглеждане на животните, особено когато не са спазени зоохигиенните правила за настаняване.

Някои приемат лошите привички при животните като пороци, придобити от подражание или скука и предавани чрез подражание от животно на животно. В този смисъл лошите привички трябва да бъдат разглеждани като условни рефлекси, образувани въз основа на посочените видове недостиг в организма на животните.

Извратеният апетит се наблюдава при различни заболявания, свързани с обмяната на веществата или с хронични възпалителни процеси на храносмилателния канал.

2. Етиология на Извратен апетит

Приема се, че причина за извратения апетит е обедняването на организма по отношение на минерални вещества и преди всичко на натриев хлорид, мед, кобалт и др. Заболяването се наблюдава при използване ... прочети

3. Клинични признаци при Извратен апетит

Извратеният апетит се наблюдава предимно при говеда, овце и кози. Често болните животни премат с неохота обикновено предлаганата им храна и дори се отказват от нея. Предпочитат да ближат стените, ръц... прочети

4. Лечение и профилактика на Извратен апетит

На болните животни се предоставят фуражи, получени от почви, богати с минерални соли. Пасищата се сменяват или се подобряват чрез съответно минерално торене. Ефикасни резултати се получават чрез дава... прочети

5.0, 1 гласа
прегледи 5186

Подобни статии

Бяс при кучето

Бяс при кучето

Лат.: Rabies / LyssaАнгл.: RabiesНемски: TollwutРуски: Бешенство Бесът е остра контагиозна болест, ...

Бруцелоза при кучето

Бруцелоза при кучето

Лат.: Brucellosis Бруцелозата при кучетата представлява хронична инфекциозна болест, протичаща с въ...

Асцит при кучето

Асцит при кучето

Асцит = Коремна воднянка Лат. Ascites Под асцит се разбира набирането на голямо количество трансуд...