Заразни болести - Кучета

Заразни болести - Кучета
Всички (6)

Заразните болести при кучето имат изключително важно значение за здравеопазването на хората и на останалите видове домашни и диви животни. По своята същност причинителите на тези болести могат да бъдат вируси, бактерии, рикетсии, микоплазми и микроскопични гъбички. Една част от тях са облигатнопатогенни, друга част - условнопатогенни, а трети - сапрофити.

От клинична гледна точка с оглед на улесняване на тяхната диагностика и във връзка с правилната насока на профилактиката инфекциозните болести при кучето се разделят на 3 основни групи:


1. Инфекциозни болести, засягащи само кучето:

 • Гана
 • Парвовироза
 • Инфекциозен хепатит
 • Моноцитарна рикетсиоза
 • Висцерални микози
 • Еперитрозооноза
 • Др.

2. Инфекциозни болести, засягащи кучето и човека:

 • Бруцелоза
 • Лептоспироза
 • Трихофития
 • Туберкулоза
 • Йерсиниоза
 • Псевдотуберкулоза
 • Тетанус
 • Споротрихоза
 • Др.

3. Инфекциозни болести, засягащи кучето и други животински видове:

 • Ауески
 • Листериоза
 • Салмонелоза
 • Туларемия
 • Актиномикоза
 • Некробацилоза
 • Мелиоидоза
 • Др.

Статии

прегледи 14070

Препоръчани продукти

Подобни статии

Миокардоза при кучето

Миокардоза при кучето

Лат.: Myocardosis Миокардозата е заболяване на сърцето, което протича без възпалителни процеси в съ...

Гана при кучето

Гана при кучето

Гана= Кучешка чума Лат.: Febris catarrhalis infectiosa canumАнгл.: Canine distemper Ганата при куч...