Заразни болести - Диви животни

Заразни болести - Диви животни
Всички (1)

Заразните болести са широко разпространени сред животните. Характерно за тези заболявания е бързото им разпространение, като в някои случаи за кратко време болестта може да обхване цели райони, страни и даже континенти (Шап, Чума и др.).

Причинителите на заразните болести са много малки микроорганизми - някои (на Антракса, Туберкулозата, Бруцелозата и др.) видими с микроскоп, а други - вируси (на Чумата, Шапа и др.) - са толкова малки, че не се виждат и с обикновен микроскоп.

Животните се заразяват по различни начини - чрез поемане на микроба или вируса през устата, чрез вдишване, през кожата, през лигавите ципи на очите, чрез половия акт или чрез кръвосмучещи паразити (мухи, кърлежи, комари и др.) в зависимост от болестта.

Източник на заразата са обикновено болните животни, които със своите секрети и екскрети изхвърлят възбудителя на болестта във външната среда и замърсяват храната, водата и други предмети, откъдето се заразяват намиращите се в контакт с тях животни.

Труповете на умрели, от заразна болест животни са едни от най - опасните източници за заразяване на здравите. Възбудителите на много от заразните болести са слабо устойчиви във външната среда.

Слънчевата светлина, продължителното изсушаване, ниските температури и други фактори бързо ги увреждат и убиват. Възбудителите на други болести обаче (Антракс), попаднали във външната среда (почвата), могат да се запазят с десетки години и създават огнища за заразяване на животните.

Причинителите на заразните болести (микробите и вирусите) се локализират и увреждат различни органи (далак, черен дроб, мозък, бъбрек и др.) или системи (кръвоносна, лимфна) на животните и увреждат целия организъм чрез продуктите на своята жизнедеятелност.

Обикновено заразните болести протичат остро, с тежки признаци и при голяма смъртност (Антракс, Чума и др.). Преболедувалите животни изграждат имунитет и втори път вече не заболяват от същата болест.

Някои болести (Туберкулоза, Бруцелоза и др.) протичат хронично - заразените боледуват продължително време, изтощават се, често завършват със смърт, като през това време са опасен източник за заразяване на здравите.

Човек може да се заразява чрез консумация на месо и мляко от болни животни или при работа (дране и други манипулации) с болни или трупове на умрели от заразна болест. Това става най - често, когато по ръцете има раничка, през която прониква инфекцията.

Статии

Препоръчани продукти

Подобни статии

Парвовироза при кучето

Парвовироза при кучето

За тези, които обичаме! Кучето няма да остави стопанина си дори, когато е беден! Вие ще оставите ...