Бяс при кучето

Бяс при кучето

Разпространение на Бяс в България

Бесът е болест с широко разпространение в света. В миналото всяка година от Бяс са умирали десетки хиляди хора и стотици хиляди животни. Сега благодарение на контрола и мерките, които се вземат съвместно от ветеринарномедицинските специалисти и здравните органи, болестта се ограничава до един задоволяващ минимум.

В България, за първи път Бяс при животните е обявен през 1896 г. Оттогава болестта добива популярност и се развива с различна степен на интензивност и териториално разпространение.

През последните години случаите на Бяс намаляват рязко намаляват благодарение на профилактичните мерки, които се вземат - орална ваксинация по дивите животни, ваксинация на домашните кучета. Намалява не само степента на заразяване при животните, но и на заболели хора.

Статистически данни:

 • 1896  - 1955

За този период е наблюдаван класически "уличен бяс" с основен резервоар на инфекцията - кучето.

  • 1925 - случаи на Бяс в 140 селища
  • 1946 - случаи на Бяс в 1011 места с 2285 болни. На антирабично лечение са подложени около 15 000 души
  • 1948 - издаване на "Указ №9399 за борба с беса" (ДВ, бр.136 от 1948 г.), съгласно който от началото на 1949 г. ваксинацията против Бяс на домашните кучета става задължителна. Задължава се и ограничаване на домашните дворни кучета. Резулат: от 1 около 1 млн. кучета през 1950 г., през 1955 - техният брой става около 120 хиляди.  Намалява и бропт на засегнатите селища и заболели случаи - 10 засегнати селища с 15 случая в края на периода
  • 1954 - от тогава се приема, че Бесът в България е ликвидиран. Има регистрирани единични случаи по границите на държавата
 • 1956  - 1973

Наблюдава се намаляване на огнищата на уличен Бяс. За периода са описани 140 случая на заболели животни, от които 73 % са били домашни кучета. До края на 1973 година няма описани случаи на горски Бяс.

 • 1974 - 1978

През този период са описани първите случаи  първата вълна на горски Бяс. Наблядава се висока смъртност при язовците (основно в окръга около Силистра). Като причина се приема преминаването на болни диви животни в Силистренско от от окръг Констанца в Румъния за периода януари - февруари. Подкрепящ твърдението факт е, че през март, същата година, има смъртен случай на човек, ухапан от лисица по главата (с. Средище).

  • 1977 - случай на Бяс в с. Мездрея (Михайловград)
 • 1979 - 1981

За периода се наблюдава затихване на епизоотичната обстановка и достигане на смъртността при лисиците до 50 %. Причина - навлизане на заболяването в популацията на лисиците и техният усилен лов (за периоида са отстреляни повече от 3500 лисици в Североизточна България).

 • 1982 - до днес

За периода има втора епизоотия на Бяс сред лисиците. Започва от края на 1982 г. - в окръга на Плевен. Причина - замръзване на р. Дунав и създаване на предпоставки за навлизане на болни животни в страната. Смята се, че болна лисица е навлязла от Румъния.

От този период до края на 2008 г. има описани 806 случая в 25-области на страната. Най - голяма интензивност е наблюдавана в Централна северна и Северозападна България.

 • 1982 - 1987

Заболяването е регистрирано в района на 173 неблагополучни селища с 203 случая. Бяс е регистриран в 14 области (9 в Северна и 5 в Южна България).

Болестта прониква в Южна България през района на Котленския проход. Това се потвърждава от огнището през зимата на 1983 г. в района на с. Братан (Сливенско).

 • 1988 - 1994

Наблюдава се висока интензивност и териториално разпространение. Регистрирани са 295 случая в 19 области (12 в Северна и 7 в Южна България).

 • 1995 - 2001

За периода има постепенно намаляване на случаите на Бяс в Южна България, а в Северна са засегнати почти всички области. Най - висока интензивност има в Плевенска, Търговищка и Добричка област. Има регистрирани 158 случая в 19 области (13 в Северна и 3 в Южна България).

 • 2002 - 2008

За този период има най - много регистрирани случаи във Видинско, Силистренско и Шуменско. Проникването на Бяс в Южна България е резултат от навлизане на инфекцията от Северна България през Искърското дефиле. Смята се, че  единични случаи на бесни животни са влезли от Сърбия.

 • 2009 -

През пролетта започва изпълнението на програма за орална ваксинация на лисиците против Бяс, която включва двукратно разпръскване на ваксинални примамки в неблагополучните обалсти за Бяс. Основната цел на програмата е постепенното ликвидиране на огнищата на горски Бяс в страната.

Случаи на Бяс при животните в България за периода 1988 - 2008 година
Област '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
Благоевград - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Бургас 1 1 - - - -

1

- - - - - - - - - - - - - -
Варна - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 2 1 5
Велико Търново 7 3 - - - 1 1 - 2 - 1 1 - 3 - 4 2 2 - 1 2
Видин - 17 7 - 1 2 1 - 2 1 1 - - 8 1 8 2 1 - - 6
Враца 14 8 4 14 5 7 2 - 1 1 4 5 1 1 2 1 1 - - 3 1
Габрово 3 3 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Добрич - - - - - 1 1 1 4 6 - - 1 4 - - 4 3 4 1 -
Кърджали - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Кюстендил - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ловеч 10 18 9 - - 7 2 2 1 - - 1 - 1 2 2 - - - - 1
Монтана 34 13 11 - 9 11 1 - 2 - 1 2 1 4 - - - 3 1 - 3
Пазарджик - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Перник - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Плевен 6 6 - 3 5 - 2 3 4 1 1 2 16 17 3 - 1 - - - 2
Пловдив 5 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Разград 1 - 2 - - 3 - 2 3 - - - - 1 - - - - 1 3 5
Русе - 3 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1
Силистра 1 1 - - - - 1 1 - 2 - - 1 - - - - 2 - 10 2
Сливен - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Смолян - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
София- град - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1
София 1 - 1 3 2 - - - - - - - - - - - - - - 11 4
Стара Загора - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Търговище 1 3 - - - 7 - 1 2 4 1 - - 12 4 2 - - - 1 -
Хасково - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Шумен - - - - - - - - - - - 3 3 7 3 - - - 1 4 2
Ямбол - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Общо 84 78 35 20 23 42 14 12 23 16 9 14 23 61 15 17 10 11 9 40 35
прегледи 4397

Препоръчани продукти

Коментари за Разпространение на Бяс в България

 1. 1.

  Ужас ако не мога да хвана кучето трябва да го убия

Подобни статии

Паракератоза при свинете

Паракератоза при свинете

Паракератозата е болест, свързана със смущение в обмяната на цинка, и се характеризира с кожни изри...