Бруцелоза при кучето

Бруцелоза при кучето

Профилактика на Бруцелоза при кучето

Преболедуването на кучета от Бруцелоза не води към създаване на стерилен имунитет. Повишената устойчивост при такива животни към повторни заразявания се дължи на настъпило равновесие между макроорганизма и съществуващите в него бруцели.

Бруцелоносителството и бруцелоотделителството при Бруцелоза при кучетата не може да се контролира посредством серологичните методи. Поради тези обстоятелства предпазването на здравите животни от заразяване се затруднява значително.

Препоръчват следните мерки:

  • изискване на документ за произход и здраве при закупуване на кучета
  • недопускане храненето на кучета с неконтролирани и неизварявани месни продукти
  • избягване на контакт с неконтролирани безстопанствени кучета
  • недопускане изяждането на диви гризачи и контакти с домашни животни в райони, неблагополучни по отношение на Бруцелозата
  • осигуряване на периодичен ветеринарно-медицински контрол и навременна консултация при съмнение за заболяването

Извадка от документ "Приложение към Заповед, РД 09-776/17.09.2011"

ДЪРЖАВНА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА СРЕЩУ БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ ПРЕЗ 2012

Съгласно Чл.118, Ал.1 от Закона за Ветеринарномедицинската дейност

3.3. ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

3.3.7. Бруцелоза кучета /Brucella canis/ - еднократно изследване на всички разплодни кучета на МВР, МО, абортиралите, съмнителните за заболяване и осиновените кучета в приютите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ

Препоръчани продукти

Подобни статии

Миокардоза при кучето

Миокардоза при кучето

Лат.: Myocardosis Миокардозата е заболяване на сърцето, което протича без възпалителни процеси в съ...

Гана при кучето

Гана при кучето

Гана= Кучешка чума Лат.: Febris catarrhalis infectiosa canumАнгл.: Canine distemper Ганата при куч...

Парвовироза при кучето

Парвовироза при кучето

За тези, които обичаме! Кучето няма да остави стопанина си дори, когато е беден! Вие ще оставите ...