Асцит при кучето

Асцит при кучето

Развой, прогноза и диагноза на Асцит при кучето

Развой

Диагноза при Асцит при кучетоРазвоят на заболяването в повечето случаи е хроничен. Може да продължава понякога с месеци и години.

Може да настъпят временни подобрения, но състоянието на животното прогресивно се влошава, като се явява обща хидропсия с кахексия и смърт.

Прогноза

Прогнозата е неблагоприятна. При по - младите кучета наблюдаваният самостоятелно асцит има по - благоприятна прогноза и е възможно да настъпи самооздравяване.

Диагноза

Тя се поставя сравнително лесно, като се имат предвид описаните клинични признаци.

За потвърждаване на диагнозата се прави пункция на корема и се изследва получения пунктат.

При стазния асцит в седимента на пунктата се установяват единични ендотелни клетки от перитонеума, малко еритроцити и левкоцити и кристали от хематин и калциев оксалат.

При възпалителния асцит има много ендотелни клетки, еритроцити и лимфоцити и по - малко неутрофилни левкоцити.

Рентген на Асцит при кучетоПри туберкулозния асцит се установяват същите клетъчни елементи, както при възпалителния асцит, но също и туберкулозни бацили (доказани чрез боядисване на натривки от седимента).

Рентгенолочната картина, също може да подпомогне диагностицирането на заболяването.

Препоръчани продукти

Подобни статии

Канибализъм при свинете

Канибализъм при свинете

Канибализмът при животните е често срещано явление в природата. При редица животни е обикновено явле...

Канибализъм при птиците

Канибализъм при птиците

Канибализмът (лоша привичка) при птиците се изразява в склонността им към взаимно разкълваване и къл...