Амебиаза при кучето

Амебиаза при кучето

Етиология на Амебиаза при кучето

Причинител е Entamoeba histolytica. В морфологично отношение са установени следните развойни форми на паразита:

  • Причинител на Амебиазата при кучетоmagna - наречена още трофозоитна - тъканна или еритрофагна
  • minutа - трофозоитна в просвета на червата
  • praecystica - предцистна
  • cystica - цистна
  • metacystica - метацистна - трофозоитна

Форма magna - трофозоитна

Има размери 15 - 60 μm. В клетката ясно се различават две зони: вътрешна - с гранулирана протоплазма, и външна - светла хомогенна зона, от която се образуват псевдоподите (лъжливите крачка).

Ядрото в амебите не се забелязва много добре. То има размери 4 - 6 μm. В цитоплазмата често се установяват фагоцитирани еритроцити (еритрофагия). С помощта на протеолитични ензими тази форма прониква в мукозата на червата и предизвиква лезии. Тя е силно патогенна. Размножава се чрез просто делене на две.

Форма minuta

Има размери 12 - 20 μm. По структура прилича на форма magna, но има no - закръглени очертания. Намира се в просвета на дебелите черва. Ядрото почти не се забелязва. Попаднали във фекалните маси, трофозоитите спират да се хранят, намаляват и закръглят тялото си и преминават в предцистна форма - praecystica.

Форма cystica

Има добре оформена обвивка, кръгла форма с диаметър 5 - 20 μm. Отначало цистите притежават едно ядро, но след това то се дели двукратно и се оформят 4 ядра. Цитоплазмата съдържа също хроматинови телца, които представляват малки заоблени пръчици, боядисващи се тъмно с хроматиновите багрила.

Във външната среда проявяват висока устойчивост, но все пак са чувствителни към гниещи среди, изсушаване, температури над 50°С. Във външната среда стават инвазиоспособни след 6 часа. Инвазиоспособните цисти притежават 4 ядра и в изпражненията се запазват от 3 до 8 седмици, а във водна среда - до 8 месеца.

Кучето и човекът се заразяват орално с храна и вода, контаминирани с инвазиоспособни цисти. При попадането на цистите в алкалната среда на червата на гостоприемниците те се ексцистират и преминават в многоядрени амеби - метацистни форми, съдържащи 4 ядра. След разделянето на цитоплазмата на четири се оформят трофозоитните форми.

Препоръчани продукти

Подобни статии

Травматичен перикардит

Травматичен перикардит

Понятието "перикардит" се характеризира като възпаление на околосърдечната торба. Настъпва ексудати...

Кетоза при кравите

Кетоза при кравите

Кетозата е заболяване при преживните животни, което се характеризира с намаляване на кръвната захар ...

Рахит

Рахит

Рахитът е заболяване при младите животни, което се дължи на нарушената обмяна на калция и фосфора в ...