Амебиаза при кучето

Амебиаза при кучето

Епизоотологични и епидемиологични особености на Амебиаза при кучето

Заболяването е зооноза, тъй като е възможно предаването на инвазията от животните на човека и обратно. Източник на инвазията са предимно болните животни и хората, отделители на цистните форми - до 30 40 млн. на ден.

Трофозоитите са слабо устойчиви и бързо загиват във външна среда. Лошите зоохигиенни условия (неспазването на елементарните хигиенни изисквания) допринасят за разпространението на амебиозата чрез контаминирана храна, вода, а също чрез мухи, хлебарки, в които цистите на паразита се запазват дълго време и се отделят с техните екскременти.

Как се заразява кучето с АмебиазаВлагата и топлината са фактори, които допринасят за развитието на инвазията. За избухването на масово заболяване сред животните и хората най - често са причина смесването на отточни и питейни води. Микробното присъствие също оказва влияние върху протичането на амебната дизентерия.

Лабораторните животни и кучетата, свободни от бактерии, не заболяват при инвазиране с Е. histolytica. Болестта обаче се осъществява при прибавяне на Aerobacter aerogenes, Escherichia coli и други бактерии.

5.0, 2 гласа
прегледи 700

Препоръчани продукти

Подобни статии

Уролитиаза при агнетата

Уролитиаза при агнетата

Уролитиазата е болест при мъжките агнета и шилета, която се характеризира с намаляване и спиране на ...

Канибализъм при свинете

Канибализъм при свинете

Канибализмът при животните е често срещано явление в природата. При редица животни е обикновено явле...