Амебиаза при кучето

Амебиаза при кучето

Епизоотологични и епидемиологични особености на Амебиаза при кучето

Заболяването е зооноза, тъй като е възможно предаването на инвазията от животните на човека и обратно. Източник на инвазията са предимно болните животни и хората, отделители на цистните форми - до 30 40 млн. на ден.

Трофозоитите са слабо устойчиви и бързо загиват във външна среда. Лошите зоохигиенни условия (неспазването на елементарните хигиенни изисквания) допринасят за разпространението на амебиозата чрез контаминирана храна, вода, а също чрез мухи, хлебарки, в които цистите на паразита се запазват дълго време и се отделят с техните екскременти.

Как се заразява кучето с АмебиазаВлагата и топлината са фактори, които допринасят за развитието на инвазията. За избухването на масово заболяване сред животните и хората най - често са причина смесването на отточни и питейни води. Микробното присъствие също оказва влияние върху протичането на амебната дизентерия.

Лабораторните животни и кучетата, свободни от бактерии, не заболяват при инвазиране с Е. histolytica. Болестта обаче се осъществява при прибавяне на Aerobacter aerogenes, Escherichia coli и други бактерии.

Препоръчани продукти

Подобни статии

Бяс при кучето

Бяс при кучето

Лат.: Rabies / LyssaАнгл.: RabiesНемски: TollwutРуски: Бешенство Бесът е остра контагиозна болест, ...

Бруцелоза при кучето

Бруцелоза при кучето

Лат.: Brucellosis Бруцелозата при кучетата представлява хронична инфекциозна болест, протичаща с въ...

Асцит при кучето

Асцит при кучето

Асцит = Коремна воднянка Лат. Ascites Под асцит се разбира набирането на голямо количество трансуд...

Ринит при кучето

Ринит при кучето

Ринит = Катар на носа Лат. Rhinitis catarrhalis (Катарален ринит) Заболяването представлява повърх...